Een verdienmodel voor teams

In januari 2023 sloot ik de leergang Teamcoaching af. Ik kijk terug op een jaar vol verdieping en deel graag 3 inzichten die ik meeneem.
Foto: Jan van den Hoeven, Hogelschool Windesheim

Als fiscalist ervoer ik dat pro actief adviseren vooral vorm krijgt, door oog te hebben voor de grotere context van een vraagstuk. De betekenis die je als adviseur voor je cliënt hebt, wordt zoveel groter als je cijfers niet losdenkt van haar makers. Een belangrijk inzicht dat steeds meer handen en voeten heeft gekregen door dicht op de cijfers te zitten, maar er ook voorbij te kijken.

Het afgelopen jaar ben ik vanuit mijn visie dichter op teams van organisaties gaan zitten. De leergang Teamcoaching van Hogeschool Windesheim heeft me hierin volop ondersteund.

Tijdens de opleiding heb ik diverse methodieken verkend en toegepast en heel veel geleerd.
Ik heb de leergang afgesloten met 3 inzichten, die ik de komende jaren volop ga verdiepen:

  1. In de wereld van financials valt er veel te winnen door de blik te verruimen naar de belangrijkste factor in ondernemen: mensen.
  2. In de wereld van procesbegeleiding van verandertrajecten en teamcoaching valt er veel te winnen door meer oog te hebben voor de dimensie ‘verdienmodel’. In veel teams draait het immers om samen zorgen dat de schoorsteen rookt.
  3. Identiteit is een begrip dat niet dat slechts interessant is voor de praktijk van filosofen en psychologen. Ook voor teams is het belang van het gezamenlijk delen van identiteit van groot belang. Het maakt teams effectiever (in verandertrajecten). Identiteit en samen succesvol vormgeven aan het verdienmodel van mensen in bedrijf, zijn onlosmakelijk verbonden.

Afgelopen week hebben we als deelnemers aan de leergang Teamcoaching elkaar bedankt, gefeliciteerd en onze dank richting alle docenten van de leergang uitgesproken. Een prachtige afsluiting, maar voor mij persoonlijk vooral ook een markering naar de volgende fase: het verder uitdiepen van alle leerpunten in mijn eigen model. Een model dat gericht is op vergroting van de effectiviteit van samenwerken binnen teams. Zin in!

 

financieeldichter © 12 januari 2022