Land en zee

Als je voelt wat ik bedoel

Financieel Dichter dicht over de verhouding tussen proza en poëzie. De uitkomst luidt: veel staat tot weinig. Maar 'veel' zegt niets over het gevoel!

De verhouding tussen land en zee
is haast gelijk aan die,
van het geschreven woord
en van de poëzie.

Eénderde land, de rest is zee.
De verhouding geldt geheel
voor proza en voor poëzie
weinig staat tot veel.

Dat ‘veel’ niets zegt
over het raken van het hart
bewijst de proza telkens weer,
doordat het vaak verwart.

Verwarring is slechts van
het hoofd - en niet van het gevoel
begrijpen wil niet zeggen
dat je voelt wat ik bedoel.

De één heeft niets.
De andere een boel.
Dit zou anders kunnen zijn.
Als je voelt wat ik bedoel.

financieeldichter © 2024