Over mij

Een mens is het meest waard
als er vrijheid voor beweging is.

Mike Disseldorp

Elke dag maken we keuzes.
In een wereld volop in verandering neemt de noodzaak tot kiezen alleen maar toe. Net zoals de complexiteit van de vraagstukken toeneemt.

In dit krachtenveld zie ik veel adviseurs uit de getallenbranche volop gebruik maken van de nieuwste digitale mogelijkheden. Jaarcijfers halveren en kwartaalcijfers gaan steeds vaker in vieren. Maar veel klanten zitten helemaal niet te wachten op maandcijfers.

De financiële branche noemt deze stortvloed aan cijfers ‘het bieden van grip’. Want volgens de marketeers van menig accountantskantoor of andere financiële instelling, is dat waar we allemaal op zitten te wachten.


Maar wat bied je dan precies als je grip verkoopt?

Maar wat bied je dan precies als je grip verkoopt? Is het kenmerkende van grip niet dat je zaken wilt houden zoals ze zijn? Wat is daarvan de waarde als je vooruit wilt?

Waar is de visie op de grootste factor in verandertrajecten? Waar wordt de verbinding gelegd met mensen?
Zijn wij het niet zelf die de beslissende factor vormen in de uitkomst van nieuw ingeslagen wegen? Ik geloof dan ook dat in verandertrajecten bewegingsvrijheid voor mensen en hun organisaties van grotere waarde is dan grip.

En dan is er nog de financiële kant. Hoe raakt deze kant mensen die uitgedaagd worden tot verandering?
In mijn werk als fiscalist en financieel planner werd ik mij gaandeweg steeds meer bewust van de gelaagdheid van geldzaken. Ik ging zien dat geld als fenomeen zo veel verder reikt dan de getallen die we in de jaarrekening zien. Voorbij de winst- en verliesrekening, de balans en salarisstroken ‘straalt’ geld naar ieder van ons uit. Het raakt het ons op alle lagen. Zo verhouden bijvoorbeeld de uitgaven voor ‘investeringen’, ‘eerste levensbehoeften’ of ‘geven om een ander’ zich zo maar tot de lagen ‘identiteit’, ‘overleven’ en ‘zingeving’. Hierbij gaan muntstukken vaak onuitgesproken over in menselijke vraagstukken.

In dit bewustwordingsproces heb ik veel te danken aan o.a. het werk van Amy Edmondson, Ap Dijksterhuis, Antonio Damasio, Jaco van der Schoor, Lisa Feldman Barrett, Morihei Ueshiba, Paul Verheaghe en Rudy Vandamme.

Munt Dicht op de Cijfers!

De verkregen inzichten komen allemaal aan bod in mijn werk als sparringpartner in verandertrajecten en ondernemersvraagstukken: met kennis van zaken over het het creëren van beweging én met kennis van geld en ondernemerschap.

In mijn praktijk werk ik met veel plezier samen met Financieel Dichter. Hij laat mij regelmatig zien dat succesvolle verandertrajecten vragen om het delen van beleving, want emoties blijken niet slechts een bron van onrust. Emoties zijn onmisbaar in het creëren van verbinding!
Elke dag leer ik weer iets nieuws van waarde.

Kernbegrippen  in mijn werk zijn:
#Verbinding
#Psychologische veiligheid
#Bewustwording
#Vertraging
#Versnelling
#Effecten van de dimensie ‘geldzaken’


Opleidingen en certificeringen

 • Fiscaal Recht (RUG)
 • Certified Financial Planner (FFP)
 • Bestuurskunde (propedeuse) (EUR)
 • Begeleider van verandertrajecten (Post-HBO Hogeschool Windesheim)
 • Coach (Post-HBO Hogeschool Windesheim)
 • Teamcoach (Post-HBO Hogeschool Windesheim)
 • Ontwikkelingsgerichte procesbegeleiding (Vandamme instituut)
 • DISC-trainer: Persoonlijkheidsmodel (Persolog)
 • Trainer in Stressmanagement (Persolog)

 • De mooiste dingen in het leven, zijn geen dingen.

  - Arthur Buchwald, schrijver en columnist

 • Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen.

  - Charles Darwin

 • Mensen veranderen eerder door zelf verkregen inzicht, dan door het inzicht van anderen.

  - Blaise Pascal, filosoof, wis- en natuurkundige

 • Elk van ons is zowel een druppel, als de oceaan zelf.

  - Rudy Vandamme, grondlegger Deep Evolvement

 • Ondernemers zijn duizendpoten. Pas op de plaats om bewustwording en ontwikkeling te creëren, kunnen hen weer verder helpen!

  - Dicht op de Cijfers!, Ondernemerscoaching