Vluchtelingen

Land en zee

Als je voelt wat ik bedoel

Financieel Dichter dicht over de verhouding tussen proza en poëzie. De uitkomst luidt: veel staat tot weinig. Maar 'veel' zegt niets over het gevoel!