Trainingen De Ontwikkelcirkel

Doelgroep
Teams in ontwikkeling, teambuilding

De Ontwikkelcirkel ondersteunt teams in de ontwikkeling die ze door te maken heeft.  De methodiek en werkvormen van de cirkel vormen een krachtige eerste stap richting de teamontwikkeling.

Via diverse werkvormen is er oog voor de gelaagdheid van zowel de teamleden als het teamvraagstuk. Daarmee bevindt de Ontwikkelcirkel zich op de grens tussen teambuilding, teamontwikkeling en resultaatgerichtheid. Via onder andere de stap waarbij het team oog heeft voor het grotere geheel waar zij deel van uitmaakt, komt de kracht van deze werkvorm sterk tot uiting.

In onderling overleg kan de duur van deze werkvorm worden afgestemd. Van 1 dagdeel tot een traject van meerdere sessies.

Elementen die aan bod komen binnen de Ontwikkelcirkel zijn o.a.:

  • Versterking van de psychologische veiligheid
  • Versterking van teamidentiteit met behoud van inidividuele identiteit
  • Aanjagen van creatieve brainstormsessies binnen de vorm
  • Vergroting van gerichtheid op de in- en externe cliënten
  • Met gebruikmaking van de kracht van de dialoog
  • Leidend tot een helder vertrekpunt voor gezamenlijk te zetten stappen

In het vormgeven van de Ontwikkelcirkel heeft de grondlegger, dr. Rudy Vandamme, vanuit een multidisciplinaire kijk op teamvraagstukken (vanuit de filosofie, psychologie en antropologie) een enorm krachtige methodiek weten neer te zetten. Vanuit zijn visie wordt een team krachtiger als de ontwikkeling van het team voorop staat. Want in het ontwikkelen van het potentieel schuilt haar kracht.

Wil je aan de slag met de Ontwikkelcirkel? Meld jouw team dan aan via onderstaand formulier. Heb je nog vragen neem dan vrijblijvend contact op via de knop hiernaast.

Neem vrijblijvend contact op

038 – 799 799 3
info@dichtopdecijfers.nl

Neem contact op >

Aanmelden