Sparring Ondernemingsscan

Doelgroep
Organisaties, teams en ondernemingen in beweging

Duur
Eén of meer dagdelen

 

Waar liggen kansen voor jouw organisatie?
Met deze ondernemingsscan brengt DodC in beeld waar de aandachtspunten voor jouw organisatie zich bevinden. In de scan is er naast de cijfers in het bijzonder aandacht voor de vier volgende dimensies:

 • Bestaansrecht
  Hier spelen o.a. vragen naar formulering van toegevoegde waarde, effectiviteit en mate waarin visie gedeeld wordt.
 • Inrichting
  Hier draait het om de vraag in hoeverre taken, samenstelling & structuur voor iedereen binnen de organisatie helder zijn.
 • Dynamiek
  Binnen deze dimensie staat de wijze waarop er binnen jouw organisatie wordt samengewerkt centraal. Hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met afspraken en conflicten. En hoe worden besluiten genomen?
 • Krachtenveld
  Succesvolle organisaties oefenen invloed uit op hun omgeving. In hoeverre is jouw organisatie daartoe in staat?

Een scan op de vier dimensies kan ook het startpunt zijn van een krachtige eerste stap richting verandering. Vanuit verbinding tussen mensen, teams en doelen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op.

Neem vrijblijvend contact op

038 – 799 799 3
info@dichtopdecijfers.nl

Neem contact op >

Aanmelden